Dictionary

Currently 57312 published articles

Anfangsbuchstabe wählen:

Suchtipps
 • Geben Sie als Suchbegriff Namen oder Teile von Namen ein:
  • müller findet den Namenartikel Müller
  • hof* findet Namenartikel, die mit Hof beginnen
  • *er findet Artikel, die auf er enden
  • *au* findet Artikel, die au enthalten
  • *au*mann findet Artikel, die au enthalten und auf mann enden
 • Hinweis:
  Haben Sie die Treffermenge durch Filter oder ausgewählte Anfangsbuchstaben wie A B C eingeschränkt, wird nur diese eingeschränkte Menge durchsucht.

Ausgewählt: 67

Bulgarien × Erstaufnahme × Derivation × Alles zurücksetzen

Name Rank Frequency
Achmedov 235743 7
Ahmedov 232125 7
Akhmedov 492802 2
Alekseeva 145092 16
Antonov 54334 63
Antonova 104191 27
Asenov 230314 8
Bogdanov 44008 80
Bogdanova 108327 25
Damjanov 199748 10
Damnjanovic 177782 12
Filipova 191271 10
Galabov 412348 2
Galabova 536713 1
Georgiev 36928 98
Georgieva 54197 63
Hasanov 139514 17
Hasanova 344586 3
Ivanov 8616 422
Ivanova 20063 189
Kamenski 155689 15
Kolarov 199748 10
Kolarova 246120 7
Kovacev 138322 18
Kovachev 294426 5
Kovacheva 750832 1
Kovatchev 242991 7
Kovatcheva 387226 3
Kozlov 54017 63
Kozlova 81788 37
Maksimov 113964 24
Maksimova 246120 7
Markov 35049 104
Markova 90047 33
Maximov 92048 32
Maximova 227919 8
Michajlova 392257 3
Mikhailov 182049 11
Mikhailova 235743 7
Nikolaev 59720 56
Nikolaeva 106634 26
Nikolova 70521 45
Novakov 133599 19
Novik 103050 27
Novikov 35211 103
Orlova 94255 31
Pavlov 33276 110
Pavlova 56960 59
Pavlovska 273280 6
Pavlovski 114365 24